Webadvise4u             


Home

Prijslijst

Portfolio

Voorwaarden

Webdesign

Hostadvies

Agrisite

Bloemenzaak
Voolbeelsite


Infoaanvraag

Algemene voorwaarden:

bulletWebadvise4U  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het publiceren van website's en E-commerce handelingen en alle gevolgen die hieruit voortvloeien. 
bulletWederpartij vrijwaart dan ook Webadvise4U van alle gevolgen inzake een eventuele juridische afhandeling en vervolging.
bulletWebadvise4U is niet aansprakelijk voor eventuele veranderingen op internationaal juridisch vlak en/of prijswijzigingen ten tijde dat U onze site raadpleegt.
bulletGeen pornografische/erotische afbeeldingen.
bulletKamer van koophandel nummer verplicht.(niet bij .com domeinnaam)
bulletAlle prijzen op deze website vermeldt zijn excl BTW.
 

Leveringsvoorwaarden:

Offerte:

bulletTenzij anders overeengekomen zijn alle door Webadvise4U aan wederpartij gedane aanbiedingen vrijblijvend.
bulletAanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden in de vorm van een nota,e-mail of telefax.

Overeenkomst:

bulletDe overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke bevestiging hetzij in de vorm van een nota, aan de wederpartij dat de opdracht is aanvaard.

Facturering:

bulletFacturering geschiedt tegen de gestelde prijzen op moment van bestelling.
bulletVoor opdrachten op basis van uurtarief wordt 2 maal per maand een factuur aan wederpartij verzonden.

Betaling:

bulletTenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de door Webadvise4U te leveren diensten en / of producten te geschieden per vooruitbetaling.
bulletIndien anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
 
                                                  Copyright 2013  Webadvise4u   Laatst bijgewerkt:   08-04-2013 voor info